Stap 2 - Richting, Ruimte, Rekenschap & Resultaat

Zet voor jezelf het communicatievraagstuk in een duidelijk kader. Dat doe je aan de hand van de 4R-benadering van Schnabel1:

  • richting —> welke richting geef je vantevoren aan het communicatieproces?
  • ruimte —> welke speelruimte geef je jezelf en andere partners in het communicatieproces?
  • resultaat —> wat is het gewenste resultaat?
  • rekenschap —> op welke manier ga je rekenschap afleggen, m.a.w. evalueren en resultaten aantoonbaar maken?

Dit kader bepaalt heel duidelijk wat ieders rol is in het communicatieproces; jouw rol, de rol van eventuele samenwerkingspartners en de rol van de burger. Als je daarin ook duidelijk bent naar je burger, voorkom je valse verwachtingen. Bovendien houdt het je gefocust op het uiteindelijke resultaat en je denkt na over hoe je de resultaten zichtbaar gaat maken.

volgende >

terug naar stap 1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.