Algemeen Advies

Los van alle stappenplannen, afstudeerscripties en andere intelligente informatie hebben wij concreet advies voor de gemeente Eindhoven m.b.t. bereikbaarheid van informatie voor burgers. Het is een lijst die we tot aan het einde van onze stage regelmatig zullen aanvullen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.