Advies

Samengevat:
Je bent bezig met een vraagstuk rondom nieuwe informatie, bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. In dit geval zorg je er wederom voor dat de informatie in ieder geval zo goed mogelijk beschikbaar is (zie advies bestaande algemene informatie) Ben je ook verplicht deze informatie actief naar buiten te communiceren, kies voor een aanvullende campagne. Hoe groot je deze campagne aanpakt, is afhankelijk van het resultaat dat je hebt geformuleerd.

Je kunt er niet meteen vanuit gaan dat mensen zelf op zoek gaan naar informatie, omdat de informatie nieuw is. Je speelt in dit geval met je communicatiestrategie in eerste instantie in op de manier waarop mensen informatie verwerken. Of burgers daarna zelf op zoek gaan naar informatie, hangt af van het type burger.

Hieronder volgt het schema met mate van informatiezoekgedrag en mate van informatieverwerking:

Type burger Informatie-zoekgedrag1 Informatie-verwerking2
A + + + +
B + +
C + + +
D - +
E - +
F - - -
G - -
H - - - -

Omdat je met alle burgers in de gemeente Eindhoven te maken hebt, moet de boodschap breed begrepen (kunnen) worden. Maak daarvoor gebruik van van multichanneling. Dat klinkt duur, maar betekent alleen maar: dezelfde boodschap via verschillende kanalen naar buiten brengen. Én: via verschillende kanalen bereikbaar zijn. Niet één folder voor iedereen dus. (meer over multichanneling)

Specifieke groepen zijn in ieder geval:

terug naar stap 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.