MeeDenken op Stadsniveau

Burgers laten meedenken op stadsniveau over algemene permanente informatie ligt niet echt voor de hand. Maar denk eens aan onderzoek onder burgers naar deze vorm van informatie!

Evaluatieonderzoek
Het zou goed zijn om, in samenwerking met de afdeling BIO, een evaluatieonderzoek uit te voeren naar algemene permanente informatie. De inzet van het digipanel ligt daarbij voor de hand, maar let op: in het digipanel zitten veel ambtenaren en actieve burgers, terwijl ook die niet-actieve burger ontzettend belangrijk is!

Monitoring
Monitoring hoort ook thuis bij onderzoek. Met een monitoringsinstrument ga je kijken wat er leeft bij je burgers. Het kan gaan om een specifiek onderwerp voor een specifieke groep burgers, maar in het geval van algemene permanente informatie kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • monitoring van informatiezoekgedrag van burgers
  • monitoring van het overheidsimago bij burgers
  • etc.

Terug naar stap 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.