Advies

Kort samengevat:
Je communicatievraagstuk betreft bestaande informatie voor alle burgers in de stad, (of stadsdeel, buurt of wijk). Uitgangspunt bij bestaande informatie op stadsniveau is het feit dat burgers bijna altijd zelf actief op zoek gaan naar deze informatie. Het is vooral zaak om alle beschikbare informatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

In dit geval:

Hoe ga je om met burgers die niet volledig op de hoogte zijn van alle bestaande informatie
Je kant niet zomaar als uitgangspunt nemen dat alle burgers op de hoogte zijn van alle bestaande informatie van de gemeente Eindhoven. Maar hoe kun je voorkomen dat burgers gaan zeggen: 'Als ik had geweten dat…'? Het plan Eén in Dienstverlening1 vormt daarvoor een uitstekende basis. Maar zoals het plan ook al aangeeft, zo'n verandering kost veel tijd. De organisatie moet daarvoor veranderen, maar ook in de hoofden van de burgers moet er iets om.

Keuze van middelen, kanalen en tone of voice
Maak gebruik van van multichanneling. Dat klinkt duur, maar betekent alleen maar: dezelfde boodschap via verschillende kanalen naar buiten brengen. Én: via verschillende kanalen bereikbaar zijn. Niet één folder voor iedereen dus. (meer over multichanneling)

Communicatiestrategie Middel Kanaal Tone of voice Informatie-zoekgedrag2 Informatie-verwerking3
richten op informatiezoekgedrag, duidelijk, makkelijk, gericht op inhoud, niet op vorm website, digitaal loket, e-mail, klanten-contactcentrum, goedkope folder in kleine oplage internet, mondeling, schriftelijk makkelijk taalgebruik, vermijd vakjargon + + + +

terug naar stap 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.