De opdracht

Kort omschreven heeft de gemeente Eindhoven de volgende vraag: "Hoe kunnen wij burgers beter bereiken?" Deze vraag is ontzettend breed en kun je op veel verschillende manieren beantwoorden. Het eerste gedeelte van onze afstudeerstage bestond dan ook vooral uit het kaders scheppen voor het beantwoorden van deze vraag.

Dat kader wordt bepaald door organisatie- en communicatiebeleid. En daarnaast vormt voor ons een belangrijk kader de nieuwigheid van het onderwerp. Tot voorkort was communicatie bij overheden niet meer dan een voorlichtingsfunctie die voortkwam uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (1980). Inmiddels is het veel meer dan dat (denk maar aan burgerparticipatie), maar wat is het dan precies? En hoe moet de gemeente daar mee om gaan?

De centrale vraag van ons onderzoek luidt daarom als volgt:
Op welke manier(en) benadert de gemeente Eindhoven in haar communicatie thans de burgers en welke manier(en) zijn, gezien wat over communiceren met burgers inmiddels bekend is én gezien de mogelijkheden in de gemeente Eindhoven, aan te bevelen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.