Advies

Kort samengevat:
Je communicatievraagstuk betreft bestaande informatie voor een specifieke groep mensen op stadsdeelniveau. In het geval van deze vorm van informatie mag je er niet meer zomaar vanuit gaan dat mensen zelf op zoek gaan naar informatie.

terug naar stap 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.