Gedrukte media

Gedrukte media kun je onderscheiden in boeken, kranten en tijdschriften. Onderstaande tabel1 geeft de algemene kenmerken van deze media weer:

(door op de afbeelding te klikken, wordt deze beter leesbaar!)

leesgedrag.bmp

Het is duidelijk dat iedereen minder is gaan lezen. Dat is niet terug te voeren op inkrimping van het aanbod. In de beperkte vrije tijd die mensen hebben, wordt steeds minder voor lezen gekozen. De terugloop is onder jongeren groter, dan onder ouderen.

Externe media Eindhoven

Ook wordt er door de gemeente Eindhoven regelmatig onderzoek gedaan naar externe media. Dit beperkt zich tot onderzoek naar Eindhoven Eigen, Eindhoven Dichterbij en internet. Internet valt niet onder gedrukte media, maar wordt voor het overzicht toch meegenomen. Een korte samenvatting van het onderzoek2:

Bereik
Er blijkt een duidelijk verschil in bereik tussen de drie onderzochte media. Met Eindhoven Dichterbij wordt 48% van de bevolking bereikt, met Eindhoven Actueel 45% en met www.eindhoven.nl 49%. Het bereik van de gedrukte media is daarmee ten opzichte van vorige metingen teruggelopen, het bereik van de website is toegenomen.

Bevolkingsgroepen
Niet alleen het bereik is verschillend, er is ook een verschil in gebruikersgroepen tussen de drie onderscheiden media. De gedrukte media van de gemeente Eindhoven hebben onder jongeren een (veel) lager bereik dan onder ouderen. Bij internet ligt dat precies andersom.
Mannen gebruiken iets vaker www.eindhoven.nl dan vrouwen. Het verschil is significant. Iets minder groot, en niet significant is het verschil tussen mannen en vrouwen op het lezersbereik van Eindhoven Dichterbij. Vrouwen lezen de rubriek iets meer dan mannen.
Met het stijgen van het inkomen stijgt het bereik van alle externe media van de gemeente Eindhoven.
Hoger opgeleiden maken significant meer gebruik van de website dan anderen. Laag- en middenopgeleiden maken iets meer dan hoger opgeleiden gebruik van Eindhoven Actueel en Eindhoven Dichterbij.
Niet-westerse allochtonen maken minder dan westerse allochtonen en Nederlanders gebruik van Eindhoven Dichterbij, Eindhoven Actueel en www.eindhoven.nl. Bij de internetsite van de gemeente Eindhoven is het verschil minder groot dan bij de gedrukte media.

Niet bereikt
Zo’n twintig procent van de Eindhovenaren maakt van geen enkel extern communicatiekanaal van de sector Communicatie gebruik. Het betreft meer dan gemiddeld allochtonen, mensen met een inkomen onder € 1.750, lager opgeleiden en ondanks internet, ook jongeren (onder 35 jaar).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.