Méér leren en evalueren

Iets wat nog te weinig wordt gedaan is evalueren en leren van elkaars successen en missers. Bedenk dat deze wiki daar ook een ideaal platform voor kan zijn, omdat iedereen zijn resultaten hier op kwijt kan.

Tijdens onze afstudeerstage hebben wij Frank Fontein geholpen met het opstellen van een formulier te inventarisatie van alle mediaproducten. Een derkelijk onderzoek is een goede start, maar eigenlijk moet evaluatie onderdeel zijn van alles dat je doet.

Als handvat voor structureel evaluatieonderzoek kun je ook eens het document van Julia Coffman (2004) bekijken: Strategic Communications Audits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.