Kenmerken van groepen bepalen

1. Groepen af te leiden uit demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit of beroep) —> een groep als deze is vrij gemakkelijk benaderbaar, want van al je inwoners zijn dit soort kenmerken opgeslagen in het GBA1 of wat globaler in de buurtmonitor. Op het moment dat mensen van 'groep' veranderen, kun je deze mensen benaderen (voorbeeld: iemand wordt 65 en krijgt informatie over de 65+ pas). Let wel op dat je niet gaat generaliseren.

2. Groepen af te leiden uit sociaal-economische kenmerken (status, inkomen, uitkeringen, religie, stemgedrag, huishoudens en opleidingsniveau) —> veel informatie over dit soort gegevens is te vinden in de buurtmonitor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.