Grunig - A Situational Theory to Identify Publics

In de laatste stap van het stappenplan ga je kijken naar kenmerken van je publiek. Van hen wil je vanalles weten:

  • Zijn ze betrokken?
  • Willen ze informatie voorgekauwd krijgen of gaan ze zelf op zoek naar beschikbare informatie?
  • Hebben ze allemaal dezelfde belangen?
  • Staan ze positief of negatief tegenover mijn informatie?

Natuurlijk kun je geen kant en klaar antwoord geven op al deze vragen, maar James E. Grunig heeft wel een poging gedaan tot het in kaart brengen van verschillende soorten publiek.

Grunig ontwikkelt al in 1984 een situationele theorie die verklaart wanneer en hoe mensen communiceren en wanneer dan de kans op het slagen van communcatie het grootst is.
Met deze theorie kun je aan de hand van drie onafhankelijke variabelen een uitspraak doen over twee afhankelijke variabelen.

De drie onafhankelijke variabelen zijn:

  1. Problem Recognition - Zien mensen iets als een probleem?
  2. Constraint Recognition - In hoeverre denken mensen zelf iets aan het probleem te kunnen doen?
  3. Level of Involvement - In hoeverre zien mensen zich persoonlijk verbonden met de situatie?

De twee afhankelijke variabelen zijn:

  1. Information Seeking - Actief communicatiegedrag —> mate waarin mensen actief op zoek gaan naar informatie en proberen dat te begrijpen.
  2. Information Processing - Passief communicatiegedrag —> mate waarin mensen boodschappen oppikken en verwerken.

Grunig geeft aan dat de drie onafhankelijke variabelen in te schalen zijn in laag of hoog. Dat betekend dat je met de drie onafhankelijke variabelen (2 x 2 x 2 =) 8 soorten publiek kunt onderscheiden. Weergegeven in onderstaand schema:

High Involvement Low Involvement
Problem-facing behaviour = high problem recognition, low constraint recognition active public aware/active public
Constrained behaviour = high problem recognition, high constraint recognition aware/active public latent/aware public
Routine behaviour = low problem recognition, low constraint recognition active (reinforcing) public none/latent public
Fatalistic behaviour = low problem recognition, high constraint recognition latent public none public

Afhankelijk van het soort publiek waar je mee te maken hebt, kies je voor een bepaalde communicatiestrategie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.