Communicatie met laaggeletterden

De bevolkingsgroep laaggeletterden is niet de doelgroep waar je het eerste aan zou denken. Eén op de tien Nederlanders is laaggeletterd, een groot aantal dat vaak wordt onderschat. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven of kunnen dit helemaal niet. De meest simpele dingen als het lezen van folders of het invullen van formulieren is al een obstakel.

Onlangs is uit onderzoek gebleken dat in de gemeente Eindhoven 14% laaggeletterd is.

Het is erg moeilijk om deze mensen te localiseren. Uit angst of schaamte houden laaggeletterden vaak hun mond over hun problemen en verliezen ze zo aansluiting met de maatschappij.

Bij bijna alle middelen die de gemeente nu naar buiten brengt is taalkennis nodig.
Het is daarom belangrijk om apart rekening te houden met deze groep mensen door via andere kanalen het bereik te vergroten.

De volgende tips kunnen eraan bijdragen dat de laaggeletterden binnen de gemeente betere toegang hebben tot de gemeentelijke informatie:1

  • Gebruik eenvoudige, heldere taal en vermijd vakjargon en lange zinnen. Laat medewerkers eventueel een schrijftraining in eenvoudig taalgebruik volgen.
  • Stel als doel jaarlijks enkele folders te maken met het keurmerk Gewone Taal. Dit keurmerk wordt toegekend aan informatieve teksten die voldoen aan de criteria van Stichting Makkelijk Lezen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
  • Loop eens door het gemeentehuis en kijk naar de borden, pijlen, cijfers en afdelingen. Laageletterden zijn zeer visueel ingesteld. Kies voor de bewegwijzering dus voor korte woorden, duidelijk leesbare letters en indien mogelijk voor pictogrammen.
  • (Kaartjes)automaten en informatiezuilen vormen voor laaggeletterden vaak een obstakel. Bijvoorbeeld omdat teksten moeilijk leesbaar zijn en te snel van het scherm verdwijnen. Ga na of er bij automaten spraaktechnologie kan worden ingezet. En maak gebruik van korte instructies en beelden om de teksten te ondersteunen.

Meer informatie? Links & Literatuur - Laaggeletterden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.