Links & Literatuur - Jongeren

Communicatie

Communicatieonderzoek

  • Het Jongerenonderzoek - Grootschalig onderzoek onder jongeren (o.a. naar mediagedrag) van het onderzoeksbureau Qruis.
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (2007) - Nieuwe links in het gezin - De digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders.

Onderzoeksbureaus

  • NewRulez - Onderzoeksbureau mediagedrag jongeren.
  • YoungVotes - Onderzoeksbureau mediagedrag jongeren.
  • YoungWorks - Bureau dat adviseert over communicatie, marketing en jongerenparticipatie.

Weblogs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.