Inzicht in Mediagebruik

Er is al veel onderzoek gedaan naar mediagebruik gekoppeld aan demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit of beroep).

Er is vanalles bekend over mediagebruik gekoppeld aan sociaal-economische kenmerken (status, inkomen, uitkeringen, religie, stemgedrag, huishoudens en opleidingsniveau).

Ook is er bijzonder veel onderzoek gedaan naar de typen middelen en hun gebruikers.

Dan heb je ook nog bepaalde groepen in de samenleving die een gemeenschappelijke noemer hebben in communicatiegedrag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.