Multichanneling

Bij multichanneling wordt een boodschap via meerdere kanalen en/of middelen naar buiten gebracht.

Vooral jongeren vangen boodschappen op door multichanneling. Zij gebruiken veel verschillende kanalen om in contact te blijven met de buitenwereld.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.