RSS

RSS is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van je favoriete websites. Zo hoeven bezoekers niet meer te surfen naar websites om te kijken of de pagina's zijn gewijzigd.

Zij kunnen zich abonneren op RSS-feeds van hun favoriete websites en krijgen dan via RSS automatisch een boodschap wanneer webpagina's zijn geactualiseerd.

De kop en de eerste regels van nieuwe berichten zijn te lezen. Wie doorklikt op het bericht komt op de oorspronkelijke website uit. Voor websites is RSS een interessante manier om meer bezoekers te trekken.

Om je hierop te abonneren en de informatie te kunnen lezen heeft de computergebruiker wel een 'RSS-lezer' nodig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.