Stap 4 - Beïnvloedingsruimte

Het taskforce burgerparticipatie is op dit moment bezig met het ontwikkelen van strategie rondom burgerparticipatie. Daarover zijn nog geen besluiten genomen. De participatieladder in zijn oude vorm zal in ieder geval niet gehandhaafd blijven.

We beperken ons bij deze stap tot:

  1. De burger heeft geen beïnvloedingsruimte
  2. De burger heeft wel beïnvloedingruimte

Op het moment dat we participatie buiten beschouwing laten (omdat er nog geen duidelijkheid over bestaat), is dat een gemiste kans. Zodra er in het taskforce in nieuwe 'ladder' is ontwikkeld, biedt deze wiki de mogelijkheid om verder ingebouwd te worden. Dus:

Heeft de burger beïnvloedingsruimte? nee ja

< terug naar stap 3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.