Tv & beelddragers

Hoe zit het met het algemene kijkgedrag van de Nederlandse bevolking?

(door op de afbeelding te klikken wordt deze beter leesbaar!)

tvkijken.bmp

Regionale TV

De gemeente Eindhoven zou vooral gebruik kunnen maken van regionale TV. Vooral onder ouderen wordt regionale TV veel bekeken. Landelijk zien de kijkcijfers er als volgt uit1 (M6+ betekent mannen boven de 6 jaar, V6+ betekent vrouwen boven de 6 jaar, ORN zijn de regionale zenders):

regiotv.bmp

Daarnaast is er in 2006 voor het eerst onderzoek gedaan naar de regionale publieke omroepen (Paul Rutten)2. Hij beschrijft daarin vooral wat de toekomst van de regionale omroepen zou kunnen (en moeten) zijn, maar schets daarbij ook de problemen die het oplevert. Kort samengevat:

De regionale publieke omroepen kunnen en moeten een grotere rol gaan spelen in Nederland. Omdat het regionale medialandschap onder invloed van saneringen in de regionale pers verschraalt, is een belangrijkere rol voor de regionale publieke omroep voor de democratie in de regio onvermijdelijk. Nabijheid is bovendien een factor van toenemend belang in het globaliserende medialandschap. Onder die noemer zijn burgers steeds beter en vaker aanspreekbaar, ook in het digitale tijdperk. De regionale publieke omroep kan dat
doen met een breed programma-aanbod van cultuur, informatie, educatie en verstrooiing. De beperkte hoeveelheid middelen die de Nederlandse regionale publieke omroepen momenteel tot hun beschikking hebben, staat in de weg dat ze die rol in de regio ten volle
kunnen waarmaken. Dit blijkt uit deze verkennende studie van Stichting ROOS (Regionale Omroep Organisatie en Samenwerking).
meer weten?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.