Uitgangspunt van deze methode

De gemeente Eindhoven heeft allerlei ambitieuze plannen als het gaat om communicatie met burgers. Voorwaarde om die plannen te kunnen waarmaken is weten hoe je burgers fysiek moet bereiken. Dat brengt ons bij de volgende stelling:

Volgens de gemeente Eindhoven begint communicatie met het voldoen aan de informatiebehoefte van burgers.

De vraag hoe je daar aan moet voldoen vormt de basis van ons afstudeeronderzoek.

Afkadering
Met een stelling als deze kun je nog steeds heel veel kanten op, maar allereerst bekijk je de vraag in het licht van de mogelijkheden van organisatie en communicatie. (zie afstudeerscriptie) Daaruit volgt dat de gemeente nog niet zozeer naar behoeftes en motivatie van burgers gaat kijken, maar meer vanuit haar eigen optiek gaat segmenteren. Bovendien gaat het om onderzoek naar vorm en niet naar inhoud van de boodschap. Dus: Welke middelen en kanalen zijn geschikt voor welke burgers? En wat is de juiste tone of voice?

Gaat dit stappenplan over alle vormen van communicatie met burgers in de hele organisatie? Nee, ook daar hebben we een en ander afgekaderd. Het boek Overheidscommunicatie1 (Jumelet & Wassenaar, 2003) hanteert drie functies van overheidscommunicatie:

  1. Corporate communicatie —> overkoepelende communicatie over de inhoud van het beleid en communicatie over het bestaansrecht van de organisatie.
  2. Beleidscommunicatie —> Communicatie over beleid, als beleid, voor beleid en in beleid.
  3. Organisatiegebonden communicatie —> Gericht op continuïteit van de eigen organisatie, interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie.

De gemeente Eindhoven werkt met deze driedeling, dus dat maakt het voor ons makkelijk om er ook mee te werken. Ons stappenplan beperkt zich tot één van de deze drie functies, namelijk: beleidscommunicatie met burgers.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.