Ik-Ver-Tel-Mee-Videozuil

Het organisatie-adviesbureau De Beuk kwam in 2006 met een totaal nieuw medium op de proppen. De Ik-Ver-Tel-Mee-Videozuil is een communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat mensen die niet zo snel naar de gemeente toe zullen stappen met ideeën of meningen toch hun woordje kunnen doen.

Deze mobiele videozuil kan op iedere plek in de stad geplaatst worden. Inwoners krijgen zo de kans om in 30 seconden door een telefoonhoorn hun wensen en ideeën kenbaar te maken over een actueel onderwerp. Dit wordt op film vastgelegd en direct op centrale plekken in de stad uitgezonden. Op deze manier komt er een gesprek op gang tussen de mensen die deze videoboodschappen bekijken. De meningen van inwoners die normaal de gemeente niet bereiken worden nu wel opgevangen.

Even de voordelen van deze videozuil kort op een rij

  • Vangt meningen op van mensen die geen tijd of zin hebben om naar een informatiebijeenkomst te gaan
  • Trekt door zijn aantrekkelijke vormgeving en makkelijke bediening snel een groot publiek
  • Brengt opinies van doorgaans lastige doelgroepen in beeld (jongeren, allochtonen, bezoekers etc.)
  • Bij de schermen waar de films worden vertoond ontstaan levendige debatten

Per zuil zijn altijd medewerkers van de gemeente aanwezig. Dit voor technische ondersteuning, maar ook voor het observeren en luisteren naar de reacties van de mensen.

Kortom, een communicatiemiddel dat nauw aansluit bij het imago van "Eindhoven Leading in Technology" en snel en gemakkelijk meningen van vaak onbereikbare burgers in kaart brengt.

ivtm.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.